SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Görsel Sanatlar
GÖRSEL SANATLAR
 
GENEL AMAÇ:
Görsel sanatlar dersinin genel amacı öğrencileri, görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir. Öğrenciler sanat tarihini ve sanat tekniklerinin çeşitliliğini öğrenirken, yaratıcı düşünme yapısını kazanır, duygu ve düşüncelerini görsel bir dille ifade eder ve yaptığı eseri sunmanın mutluluğunu yaşar.

ÖZEL AMAÇ:
Sanat tarihi, ressamlar ve sanat akımları hakkında bilgi verilirken, temel sanat eğitimi ve tasarım ilkeleri, uygulamalı çalışmalarda çeşitli sanat teknikleri ile gösterilir. Sanatın çok yönlülüğünü ortaya koyarak, her öğrencinin bireysel farklılıklarını göz ardı etmeden, yetenekleri doğrultusunda bir kültür oluşturmak başlıca hedefimizdir.

DERSLER:
Görsel Sanatlar Dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanmaktadır.

KULÜPLER:
Yaratıcı Eller Kulübü; 5 ve 6. sınıf öğrencilerine verilmektedir.

KAYNAKLAR:
Görsel ve plastik sanat malzemeleri, artık materyaller, internet, çeşitli sanat videoları, sanat kitapları ve dergileri konu anlatımlarında ve uygulamalarda kullanılır.

DEĞERLENDİRME:
Öğrenciler dönem içerisinde iki defa, yılda dört defa not alır. Bu işlem öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak öğrenci sevilerine uygun olarak düzenlenen öğrenci değerlendirme formlarından alınan puanlar, uygulamalı çalışmalar ve süreç değerlendirmesinin ortak bir sonucu olarak yansır.

ETKİNLİKLERİMİZ:
MİLLİ BAYRAMLARIMIZ: Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bize bıraktıkları değerlerimize sahip çıkmayı hatırlatan, milli birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren grup çalışmalarını sergileyerek mili bayramlarımızı kutlarız.
MİNİ SERGİLER: Öğrenciler bir veya iki konuyu kapsayan çalışmaları çeşitli aralıklarla sergilerler.
SANAT AKIMLARI SERGİSİ: Sene başında belirlenen ressamlar ve esinlendikleri akımlar ile ilgili yapılan çalışmalar bu sergide hayat bulur.
KARİKATÜR SERGİSİ: Belirli konular üzerinde zekice düşünülmüş karikatürler izleyicileri ile buluşur.
SENE SONU SERGİSİ: Tüm sınıf kademelerinde belirlenmiş konular üzerinde yapılmış grup çalışmaları büyük bir sergi ile velilerimiz, okul idarecileri ve öğretmenlerimiz için sergilenir.

HEDEFLER:
•    Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,
•    Öğrencilerin sanatı günlük yaşantısı içine yerleştirmesi, sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,
•    Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak,
•    Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırması ve
•     İyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemek,
•    Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak empati kurmasına olanak tanımak,
•    İşbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,
•    Öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
•    Öğrencilere; farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken yeni teknikler ve farklı çözümler arama isteği kazandırmak,
•    İyi birer sanat izleyicisi olabilmeleri için ortam yaratarak sanat kültürlerini geliştirmek.
PAYLAŞ:
X