SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Eğitim Etkinlikleri
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
 
GÜNE BAŞLAMA ZAMANI
Öğrencilerimizin gün içerisinde yapılacak etkinliklerimize uyumunu sağlamak amacı ile sohbet edildiği, hangi öğrenme merkezlerinde oynamaya karar verdikleri zaman aralığıdır. Bu sürecin sonunda çocuklarımız öğrenme merkezlerinde serbest oyunlarına başlarlar. Her günün, güne başlama zamanı birbirinden farklıdır. O gün yapılacak eğitimle ilgili bir alan gezisine çıkmak, sabah yürüyüşü yapmak da güne başlama zamanının ardından yapabileceğimiz farklı etkinliklerimizdendir.
 
TÜRKÇE  ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimizle tekerleme, parmak oyunu, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, öyküyü tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinlikler gerçekleştiririz.Etkinlikleri planlarken amacımız onların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmaktır.
 
SANAT ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimiz sanat etkinlikleri kapsamında, çeşitli sanatsal ve artık materyalleri kullanarak kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme-yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları yapabilir, bir sanatçının atölyesini ziyaret edebilir. Bu tür çalışmalar aynı zamanda onun yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanımaktadır.
 
OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ
Oyun çocuklarımızın uzmanlık alanıdır. Öğrencilerimiz okulumuzun tüm alanlarında, her zaman oyun oynayabilirler. Hareket etkinliğimizde ise top, ip, tebeşir, denge tahtası gibi yapılandırılmış materyallerle çocuklarımızın temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, dil, öz bakım beceriler, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunmaktayız.
 
DRAMA ETKİNLİĞİ
Bu etkinliğimizde öykü oluşturma, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerle çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen daha önceden belirlenmiş amaçları olan olayları, sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmalarında kullanıldığı etkinliğimizdir.
 
FEN ETKİNLİĞİ
Öğrencilerimiz bu etkinlikle doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, keşifler, icatlar ve deney yapma, mutfakta besin yapma, koleksiyon yapma, kitap ve dergi inceleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçlarla soru sormaya, dikkat etmeye, gözlemlemeye, merak etmeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelirler.Okulumuzda çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan çocuklar yetiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla sene boyunca biriktirilen atıklar geri dönüşüm defilesi ile sergilenir.
 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Bu etkinliğimizde, görsel algı çalışmaları, dikkat ve hafıza geliştirme, temel kavram çalışmaları, problem çözme ve tahmin becerileri, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları çocuklarımızın hazır bulunuşluk düzeylerini arttırarak, öğrencimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Okul öncesi eğitimimizde okuma yazma öğretme, harfleri göstermek ya da harfleri yazdırma üzerine çalışmalarımız bulunmamaktadır.
 
MATEMATİK ETKİNLİĞİ
Öğrencilerimizin günlük yaşamla ilişki kurmalarını sağlamak için eşleştirme, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma,  geometrik şekilleri tanıma üzerine etkinlikler yapmaktayız. Örneğin onların evde yada sınıfta oyuncakları kutusuna doldururken yada eşyaları bavula yerleştirirken sığma durumunu tekrar tekrar denemeleri ve bu konu ile ilgili yapılan konuşmalar, hacim kavramının gelişmesine yardımcı olur. 
 
MÜZİK ETKİNLİĞİ
Ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzik eşliğinde öykü oluşturma gibi tekniklerle çocuklarımızın hem bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen etkinliğimizdir.
PAYLAŞ:
X