SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İlkokul MüdürüDeğerli Veliler,

Her çocuk doğduğu andan itibaren çevresi ile iletişim kurmaya ve öğrenmeye başlar. İlk eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde; aile bireylerinin iyi ve doğru model olması çok önemlidir. Ailede başlayan eğitim okulda şekillenmeye başlar. Anasınıfında yeni kavramlar öğrenerek, yeni davranışlar kazanır. İlkokula geldiğinde ise artık eğitim-öğretim döngüsü başlamıştır. Bu noktadan itibaren okul, aile ve çocuk birlikte hareket etmelidir. Çocuğun yaşama hazırlanması, meslek seçimi, arkadaş seçimi ve vereceği tüm kararlar bu üçlü paylaşımlarla yakından ilişkilidir.

Başkent Okullarında her bireyin kendini ifade etme becerisi kazanabilmesi ve özgüven sahibi olabilmesi için uygun ortamlar hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan her türlü etkinlikler alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu çağın en belirgin özellikleri, hızlı ve analitik düşünebilmek, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek, ortak bilgi paylaşımını gerçekleştirmek, doğru muhakeme yapabilmek ve sorgulayabilmektir.

İlkokulda birey bir bütün olarak ele alınmalı, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen eğitim-öğretim çalışmaları bu yönde düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, Atatürk ilke ve inkılaplarını yol gösterici olarak kullanmakta ve O’nun şu sözünü temel felsefe olarak uygulamaktayız: “Temelinde sevgi olmayan hiçbir eğitim başarıya ulaşamaz…”


Galip ŞENER
İlkokul Müdürü

PAYLAŞ:
X