SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İlke ve Hedefler
İLKELERİMİZ

Okul öncesi dönemde,
    Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini kazandırmak,
    Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
    Çocuklarımızın motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemek, öz bakım becerilerini kazandırmak ve onu ilkokula hazırlamak,
    Çocuklarımızın bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığını sağlamak,
    Çocuklarımızın hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmek,
    Çocuklarımızın sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek,
    Eğitim sürecimize çocuğumuzun ve ailenin etkin katılımını sağlamaktır.


HEDEFLERİMİZ

Özel Başkent İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerinin;
    Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
    Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
    Beden, zihin, duygu gelişimi ve olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak,
    İlkokula hazır bulunuşluklarını sağlamak,
    Kendi kültürlerini tanıyıp benimseyerek ve farklı kültürlere saygı duymalarını sağlamak,
    Motor becerileri, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarında gelişimlerini sağlamak,
    Değerlerini benimseyen, sorgulayan, araştıran, tartışabilen, yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen, kendisini rahat ifade edebilen özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

PAYLAŞ:
X