SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Eğitim Modeli
EĞİTİM MODELİ
    
    Çocuklarımızın sosyal duygusal, bilişsel, psikomotor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmek, proje bazlı işbirliği içinde çalışmalarını, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkartmak için okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim program kitapçığında yer alan okul öncesi eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu model, dünyada uygulanan  birçok okul öncesi eğitim modelini kapsayacak şekilde okulumuzdaki eğitim etkinlerinin içerisinde uygulanmaktadır.

    Özel Başkent İlkokulu Anasınıflarında Eğitim Öğretim Yaklaşımları

    “Etkin Öğrenme” kavramını esas alan High Scope yaklaşımı, okulumuzda çocuklarımıza çeşitli biçimlerde kullanabilecekleri çok amaçlı ve bol miktarda malzemeler vererek, bunları kullanarak, araştırma ve deneme özgürlüğü sağlamaktadır. Böylece çocuklarımız hazırlamakta olduğu ürünü tanır ve anlatır. Açık uçlu sorular sorularak onların düşünüp cevap vermeleri sağlanır.

    “Bireysel Eğitim” kavramını temel alan Montessori yaklaşımıyla, çocuklarımıza öğretilecek bilgiler, onların anlayabileceği şekilde somutlaştırılır, bilgileri ezber kaygısı olmadan öğrenmeleri sağlanır. Sınıflarımız farklı duyu organları ile materyallerin çeşitli özelliklerini keşfetmeleri için özgür ve rahatlatıcı bir ortam olarak düzenlenmiştir.


    Bütüncül yaklaşımı temel alan Waldorf modeli ile çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlamaktayız. Bunun için onlara hikayeler, şiirler, bilmeceler ve şarkılar okumaktayız.Böylece dil gelişimlerini desteklemekteyiz.Oyunlarımız aracılığı ile matematik becerilerini geliştirmekteyiz. Sanat, drama, müzik ve fen etkinliklerine de yer vermekteyiz.

    Yaratıcı düşünme becerisini temel alan Scamper yaklaşımıyla çocuklarımızın farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak, özgün ürünler ortaya koymalarını sağlamaktayız.

    Yıl içerisinde ve yıl sonunda yapılan sergi, etkinlik, gösteri ve şenliklerle birlikte tüm bu yaklaşımlardan ortaya çıkan ürünleri sergilemekteyiz. Bu çalışmalarımızla öğrencilerimizin kendilerine olan öz güvenlerini geliştirerek onları hayata tam donanımlı olacak şekilde hazırlamaktayız.
PAYLAŞ:
X