SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Fen Bilimleri
FEN BİLİMLERİ DERSİ

Fen Bilimleri dersi öğretiminin temel amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmesini,  ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir.

YAPILAN ETKİNLİKLER

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Günümüzde yaşamın çok kısa bir evresinde bile çok sayıda bilimsel buluş yapıldığı ve bu buluşların yaşamımızı kolaylaştırma ve nitelikli kılmadaki rolünü göz önüne aldığımızda bu gelişmelere ayak uydurmanın önemini kavrayabiliriz. Bilim Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerimizin, akıl yürütme, yorumlama, yaratıcılık, problem çözme, kendini ifade etme, gözlem ve model oluşturma gibi becerileri kazanmaları ve bir bilim insanı gibi çalışarak ürün oluşturmaları amaçlanmaktadır.

KULÜP
Hafta içi sosyal etkinlik saatinde yürütülen Fen kulübü ve STEM etkinliklerimizle, öğrencilerimizin Fizik, Kimya ve Biyoloji alanları ile ilgili becerileri analiz ve değerlendirme düzeyine çıkartılır. Fen kulübünün yanı sıra STEM MAKERS kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kulüp çalışmaları ile günlük hayatta karşılaştıkları olayların bilimsel dayanağını laboratuvar çalışmalarıyla öğrenirken, grup çalışmaları sayesinde paylaşım, sorumluluk alma, kritik düşünme ve problem çözme gibi zihinsel ve sosyal becerileri gelişir.

ALAN GEZİLERİ
Öğrencilerimizin sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek için her yıl alan gezileri düzenlenmektedir. İzmir Uzay Kampı ve ODTÜ Bilim Merkezine  geziler gerçekleştirilmiştir.

BİLİM KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak, bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesine olanak hazırlamak,
Öğrencilerin bir bilim insanı gibi; soru sorarak, gözlem yaparak, tahminde bulunarak, hipotez kurarak, araştırmayı tasarlayarak, hipotezi test ederek, verileri kaydederek ve sonuçlar çıkararak bilimsel yöntem basamaklarını uygulamasını sağlamak,
Öğrencilerde kendine güven duygusunu geliştirmek, onlara yeni keşiflere ve çözümlere ulaşma heyecanı kazandırmak,
Fen Bilimlerinin zevkli ve günlük yaşamın bir parçası olduğunu göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

ÖĞRENCİLERİN TAKİBİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir. Fen Bilimleri dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alınarak sınavlar uygulanır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir. Öğrencilerin takibi K12NET sistemi üzerinden yürütülür. Öğrenci-öğretmen-veli işbirliği düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Proje görevleri, önceden hazırlanıp öğrencilere verilen değerlendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Fen laboratuvarı çalışmaları, ders ve etkinliklere katılım notu olarak değerlendirilir.
PAYLAŞ:
X