SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Sosyal Bilimler

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Başkent Üniversitesi İskenderun Özel Başkent Okulları Coğrafya Dersinin Genel Amacı,
-Demokratik hak ve özgürlüklere  saygılı
-Ön yargılardan uzak  duran ,objektif kararlar alan
-Okuyan ,araştıran,gözlem yapan,öğrenme isteği olan
-Soran ,sorgulayan,olayları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendiren
-Özgüvenli ve kendini iyi ifade edebilen
-Ulusal ve uluslar arası bilimsel projelerde yer alan(TÜBİTAK-COĞRAFYA OLİMPİYATLARI)
-Coğrafi ve kültürel gezilerde aktif rol alıp yaşayarak öğrenen
-Doğal çevreye duyarlı , doğadaki bütün canlıları korumayı yaşadığımız coğrafyanın değerini bilmeyi görev edinen
 –Doğal ortam ve insan arasındaki ilişkileri coğrafya ilkelerine (sebep-sonuç ,bağlantı kurma ve dağılış)  göre inceleyen,sunum yapabilen
-Ülkemizi ve Dünyayı fiziki ve beşeri özellikleri açısından tanıyan
-Yeryüzündeki ve ülkemizdeki tüm doğal kaynakları bilen bu kaynakların sonsuz olmadığını dikkatli kullanılması gerektiği bilincine sahip
-Ekolojik dengeyi bozan beşeri faaliyetlerin neler olduğunu bilen ve bu konuda üzerine düşen görev ve sorumlulukları bilen
-Doğal afetleri tanıyan ve bunların bir doğa olayı olduğunu bilimsel esaslara dayandıran
-Doğal afetlerden korunma yollarını öğrenerek ,önceden önlemler alıp  ne yapılması gerektiğini bilen
-Ülkemizin gelenek ve göreneklerini,toplumsal değerlerini öğrenen ve bunların korunması gerektiği bilincinde olan bireyler yetiştirmektir.TARİH BÖLÜMÜ

Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Tarih Bölümü’nün Genel Amacı;

1. Atatürk ilke ve inkılâplarını içselleştiren,   
2. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir...” sözünden yola çıkarak “Akıl ve Bilimi” rehber edinen,
3. Geçmişten dersler çıkararak bugünü ve geleceği yorumlayabilen,
4. Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayan,
5. Laiklik ve demokrasinin ülkemizin temel taşları olduğunu bilen ve irticai, bölücü faaliyetlerin farkında olan bununla mücadelede aktif rol oynayan,
6. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel ögeleri bilen, kültürel mirasın korunmasında sorumluluk sahibi olan,
7. Geçmişten günümüze Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavrayan
8. Doğal çevreye ve tarihi eserlere duyarlı, bilinçli,
9. Üretimin, ülkemizin geleceği açısından önemini kavrayan, ülke kaynaklarını doğru kullanabilen, israftan kaçınan,
10. Kendini doğru ifade edebilen, özgüveni yüksek,  girişimci, sorgulayıcı, çok boyutlu düşünebilen, empatiyeteneği gelişmiş, 
11. Ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli 
12. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilen, farklılıklara saygı duyan, dünya vatandaşları yetiştirmektir.

FELSEFE BÖLÜMÜ

Başkent Üniversitesi İskenderun Özel Başkent Anadolu ve Fen Lisesi, Felsefe Grubu Derslerinin Genel Amaçları,

Felsefe öğrencinin varoluşunu sorgulamaya, kendisini ve hayatı keşfetmeye dair yaptığı yaşamı boyunca sona ermeyen bir yolculuktur.
Aydın, çağa ayak uydurabilen, kültürlü, sorgulayan, saygılı, kendini ifade ederek tartışabilen, eleştiren bir birey olabilmeyi,
Arkadaşlarıyla karşılıklı etkileşim halinde olmayı, onların düşüncelerine saygı duymayı ve kendi fikirlerini geliştirmeyi,
Hayatın sonuna kadar öğrenecek şeylerin  asla bitmediğini, daima yeni fikirlere açık olunması gerektiğini bilgiyi sevmeyi ve bilginin değerini anlamayı,
Empati duygusunu geliştirip çoğu zaman kendi aldığı kararlara bile eleştirel yaklaşabilmeyi,
Doğaya ve tüm dünyaya saygılı, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olabilmeyi, 
Kültürel ve evrensel etik değerlerini kendi içsel ve akılsal terazilerinde ele alabilmeyi,
Dogma ve hurafelerle değil, akıl ve mantıklarıyla karar alabilmeyi,
Geçmiş düşünceleri değerlendirip ve gelecek arasında bağ kurarak daima ilerlemeyi, araştırma yapıp bilime de temel oluşturmayı,
Varlık, bilgi ve değer alanlarında; bilim, ahlak, siyaset, din, sanat  düşünceleri üzerinde ideal fikirler oluşturabilmeyi, yorumlamayı ve özgün düşünebilmeyi
amaçlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Felsefe evren karşısında insanın akılcı davranışıdır. Bu yüzden felsefe bilmeyen insan, edebiyatçı da politikacı da olamaz. Felsefe bilmeyen bir asker, belki bir savaş kazanır ama savaşı anlayamaz…’’

PAYLAŞ:
X