SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

“Denilebilir ki hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. İhtiyacımız olan tek şey var: Çalışkan olmak!”
Mustafa Kemal Atatürk


Başkent Üniversitesi İskenderun Özel Başkent Okulları Fen Bilimleri Bölümü’nün genel amacı; 
- Atatürk ilkeleri ışığında, ortaöğretim ilke ve yasaları çerçevesinde eğitim – öğretim hizmetleri sağlamak
- Analitik düşünebilen, sorgulayan, bilimin doğasını anlayan, bilimsel sürecin basamaklarını anlayıp, bilimsel proje yürütebilen, doğaya saygılı bireyler yetiştirmektir.

FİZİK BÖLÜMÜ

Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Fizik Bölümü’ nün genel amacı;
- Modern ve en güncel eğitim yaklaşımlarıyla şekillenen bir öğretim ortamı sunmak.
- Öğrencilerimizin teknik ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerinde onlara yardımcı olmak.
- Sorgulayıcı düşünebilen ve sebep sonuç ilişkisi kurabilen bireyler yetiştirmek.
- Bilimsel düşünen, yeniliklere açık ve kendini sürekli geliştiren bir eğitim kadrosu sağlamak.
- Ortak hedef duygusu oluşturarak; öğrenci, veli ve öğretmeni aynı paydada buluşturan bir sistem kurgulamak.
- Öğrencilerimizi sadece sınava değil hayata da en doğru şekilde hazırlamak.
- Değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık ve bilimsel ahlakla ilerleyen, açık fikirli öğrenciler yetiştirmek.
- Eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri daima takip ederek bunu eğitim ortamında kullanmaktır.

KİMYA

“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.”
 Mustafa Kemal ATATÜRK


İnsanoğlunun dünyanın yapısını anlama gayretlerinin özünü kimya bilgisi oluşturur. Evrenin başlangıcından bu yana yaşamsal reaksiyonları, maddesel etkileşimleri, maddenin yapısını, evreni inceleyerek kendi alanında biz insanlara anlaşılır, erişilebilinir, kullanılabilir bilgiler sunan Kimya bilimi, yaşadığımız dünyayı anlamamızı sağlayarak hayatı daha anlaşılır kılabilmekte ve insanın gelişimine katkıda bulunmaktadır. 
Yediğimiz yemekler, giydiğimiz kıyafetler, içtiğimiz su, ilaç, soluduğumuz hava, kullandığımız temizlik malzemeleri ve kozmetik ürünler gibi yaşamımıza dair pek çok alanda kimya biliminin etkisini görebiliriz. Hayatın her anında her an olan ve olmaya devam edecek olan bir bilimdir, kimya. Bu nedenle, hayatın içinde hepimiz aslında birer uygulamacı kimyacılarız.  Daha güzel bir dünya için, modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu çözebilecek kimyasal yöntemler için kimya bilimine duyulan ihtiyaç artmaktadır.
21.yüzyılda hızla değişen bilim çağına ayak uydurabilmek ve Atatürk’ten aldığımız  mirası en iyiye ulaştırmak için geleceğimizi temsil eden gençleri; kendisini, çevresini, dünyayı bilen, farkındalığı yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek birincil hedefimizdir.


KİMYA DERSİNİN AMACI

Öğrencilerimize; 
1) Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazandırarak bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak.
2) Kimyasal teknolojilerin çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etiklerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek.
3) Gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çözme becerilerini kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak.
4) Farklı düşünme ve pratik çözümler üretme yeteneği kazandırmak.

KİMYA DERSİNİN İŞLEYİŞİ

*Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.
*Müfredatla paralel olan modern yaşam öğretileri öğrenciyle paylaşılmakta ve hayat ile ilişkilendirme becerisi öğrenciye kazandırılmaktadır.
*Haftalık ve günlük verilen ödevler ile öğrenmeler pekiştirilmektedir.
*Uygulanan tarama sınavları ve yazılı sınavlar ile hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bilgiye ait dönütler alması sağlanmaktadır.
*Kimya dersinin en önemli ayağı olan laboratuvar çalışmaları 9, 10, 11, ve 12.sınıfların tümünde MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. 
*MEB’in öğretim programına bağlı olarak TYT-AYT çalışmaları yapılmaktadır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi, kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanılarak sağlanmaktadır. 


“Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.”
Mustafa Kemal ATATÜRKBİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Biyoloji dersinde göz önüne alınacak ana eğitim-öğretim ilkeleri şunlardır:
Biyoloji dersi gözlemlere dayalı bir eğitim- öğretim sistemini baz almasının yanı sıra, yaparak yaşayarak öğrenme felsefesini de benimsemiştir. Derslerde öğretmen anlatımı, soru-cevap metodu, gözlem ve deneyler, performans ödevleri, yurtdışı projelerine katılım sağlama gibi öğrenim metodları kullanılmaktadır. Ayrıca Fen bilimleri derslerinde öğrenilen bilgilerin birlikte kullanımı da öğretmenlerimiz tarafından oldukça önemsenen bir konudur. Bu anlamda Fen Bilimleri öğretmenlerinin de yıl için de birlikte yaptığı (bilim şenliği, deneyler gibi) çalışmaları olmaktadır. Amacımız gerek okul içi gerek okul dışı çalışmalarla Biyolojiyi öğrencilerimize sevdirebilmek, bilim ışığında gelişime açık yeni nesiller yetiştirebilmektir. 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Hayatta her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir; fendir. Bilim ve fen dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.”

 
PAYLAŞ:
X