SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Beden Eğitimi ve Spor
“Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”
M.Kemal Atatürk


BEDEN EĞİTİMİ

      Milli Eğitim’in temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.

SPOR

Beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan, yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GENEL AMACI

Atatürk ilkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı, dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretken; milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerini sağlamak genel amaçtır.

BAŞKENT OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN AMACI

 Başlıca amacımız, öğrencilerin fiziksel etkinliklere eğilimlerini artırmak ve fiziksel etkinlikler yolu ile gelişimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesi, öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor, genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.Öğrencilerimizin , akademik eğitimlerinin yanında , sportif yetenekleri doğrultusunda onlar eğiterek spor branşlarına kazandırılması genel amaçlarımızdandır. 

ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN DAVRANIŞLAR

1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilmeleri.
2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirilmesi.
3. İyi duruş alışkanlığı edinmeleri.
4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmeleri.
5. Doğayı sevip, temiz hava ve güneşten faydalanmaları.
6. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrayıp, törenlere katılmaya istekli olmaları.
7. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmeleri.
8. Okul malzemelerini, kaynaklarını iyi kullanıp ve korumaları.
9. Görev ve sorumluluk almaları, lidere uyup ve liderlik yapabilmeleri.
10. Kendine güven duyarak, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini geliştirmeleri.
11. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olup ve bunları gereği gibi kullanabilmeleri..
12. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi beceri, tavır ve alışkanlıkları edinebilmeleri.
13. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinmeleri.
14. Olimpiyat ruhunu içinde hissedebilmeleri; fair-play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimseyip ve yaşam boyu spor yapan insanlar olabilmeleri.

İSKENDERUN ÖZEL BAŞKENT OKULLARININ ÖĞRENCİLERİNE SAĞLADIĞI İMKANLAR

Öğrencilerimiz: Standartlara uygun kapalı spor salonunda Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Futsal branşlarından temel eğitim alabilme ve belirtilen alanlarda okul takımlarına girebilme, masa tenisi, temel jimnastik, step ve dans aktivitelerinden yararlanabilme,
12 X 8 metre ölçülerinde ısıtmalı Yüzme havuzunda temel eğitim alıp, okul takımlarına seçilebilme vb. imkanlara sahip olurlar.
PAYLAŞ:
X