SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 
BÖLÜME DAİR:
Bilişim teknolojileri bölümü, öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini sağlıklı, etkin kullanmasını ve onları programlama becerilerini geliştirip geleceği inşa edecek yazılımları yazabilecek birer birey konumuna getirmeyi hedeflemektedir.
 
DERSİN ADI VE İÇERİĞİ:
 
BİLGİSAYAR BİLİMİ KUR-1(9. SINIF)
ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM
PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
PROGRAMLAMA(PYTHON)
BİLGİSAYAR BİLİMİ KUR-2(10. SINIF)
WEB TABANLI PROGRAMLAMA(HTML, CSS, PHP, MySQL)
 
DERSİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI
 
Bu program öğrencilerin;
1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını, 2. bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,
4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
5. Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,
6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,
10. Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,
11. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,
12. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,
13. Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını
14. Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,
15. Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,
16. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,
17. İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,
18. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.
 
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
 
Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan –Derece:
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez
 
YAZILI DEĞERLENDİRME:
Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz Bilgisayar Bilimi dersinden 2 yazılı sınav olacaklardır.

Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri:
* Öğrencilerimiz her dönemde 3 performans notu ile değerlendirilir.
1. Performans notu: 1. Yazılı sınav öncesinde verilecek olup, o tarihe kadar sınıf içi pratik uygulamalarında uygulamayı başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığına bakılarak verilmektedir.
2. Performans notu: 2. Yazılı öncesinde verilecek olup, dönem içerisinde öğrendiklerini yorumlayarak ve kullanarak yapacağı bir proje ödevi sonucunda verilecektir. Proje ödevi değerlendirme kriterleri öğrenci ve velisi ile(K12 net üzerinden) paylaşılacaktır.
3. Performans notu: Öğrencimizin bir dönem içerisindeki ders içi uyum, etkinliklere katılım ve ders düzenini sağlamaya yönelik tutumuna bakılarak verilecektir.
  
Bilişim Teknolojileri Kulübü
Bilişim Teknolojileri Kulübü olarak STEM Eğitim Modeli’ni benimseyip kulüp çalışma saatlerimizde öğrencilerimize Elektrik Bilgisi, Makine Bilgisi Ve Programlama Bilgisi vermekteyiz. En önemli hedefimiz BİLİŞİMSEL DÜŞÜNEBİLEN bireyler yetiştirebilmektir.

Hedefler
Matematik teoremlerini, fizik kanunlarını Robotik çerçevesinde uygulamaya koymak ve yaparak, yaşayarak o dersleri somut hale getirmek.
Bilgisayar programı geliştirmek.
Robotikle ilgili etik sorunlar üzerine düşünmek

Uygulamalar
Robotik atölyeleri sonucunda öğrenciler farklı STEM uygulamaları yapmaktadır. Yapılan uygulama ve projeler ile farklı makerfair çalışmaları Bilim Şenliği’ nde sergilenmektedir.
Farklı disiplinlere sahip kodlama sistemleri ile coding çalışmaları yapılmaktadır.
3D Tasarım dersleri verilmektedir. Bu sayede geleceğin teknolojisi olan 3D yazıcı teknolojisiyle erken yaşta tanışmaktadır. 
Okulumuzda öğrencilerimizin kullanımına sunduğumuz, biri öğrencilerimiz tarafından yapılan bir adet 3D yazıcımız bulunmaktadır. 

PAYLAŞ:
X