SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Sosyal Etkinlikler
SOSYAL ETKİNLİKLER

Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır.
Kulüp öğretmeni kulübüyle ilgili tanıtım etkinliğinde bulunabilir.
Kulüplerdeki öğrenci sayısının dengeli olması esastır.
Bir kulüpte en az on beş, en fazla yirmi dört öğrenci bulunur.
Öğrencilerin birden fazla kulüp tercih etmeleri gerekmektedir. İlk tercihine yerleşemeyen öğrenciler tercih sırasına göre diğer tercihlerine yerleştirilir.
Kulüp seçiminde öğrenci tercihi önemlidir.
2020-2021 öğretim yılında kulüpler çizelgedeki gibidir.
 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
1. Jimnastik kulübü
2. Basketbol kulübü
3. Yüzme kulübü
4. Küçük ressamlar resim kulübü
5. Kodlama ve Robotik kulübü
6. Satranç kulübü
7. Müzik kulübü
8. İngilizce kulübü
9.      Drama kulübü
10.     Ekoloji kulübü
11.     Eğitsel Oyunlar(Geleneksel Oyunlar)Kulübü
 
JİMNASTİK KULÜBÜ
Jimnastik programlarında genel amaç; spora jimnastik ile başlamış komple beden kontrolüne sahip çocuklar yetiştirmektir. Çocuklar eğlenceli bir ortamda esneklik, el ayak koordinasyonu, denge, kuvvet, çeviklik konularında becerilerini geliştirirken aynı zamanda temel jimnastik hareketlerini de öğrenmektedirler.

Çocuklar üzerindeki faydaları;
Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi, sinir kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi 
Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme
Daha sosyal ve dışa dönük bireyler olma
Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu geliştirme
Duruş bozukluklarının düzeltilmesi
Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme
İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme
Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilmedir.
 

    BASKETBOL KULÜBÜ
          Basketbol Kulübün temel amacı, bireysel yeteneklerin geliştirilmesi, takım duygusunun ve motivasyonunun artırılması ve Basketbol oyunun tarihçesi, genel kuralları ve temel becerilerinin yanında koordinasyon, sürat ve çabukluk, dayanıklılık ve kuvvet özelliklerinin öğrencilere aktarılmasıdır. Katılımcıların yarışmacı özelliklerini artırıcı çalışmalar yapılarak bu alanda da gelişmeleri ve yeteneklerinin arttırılarak okul takımlarına kazandırılmaları hedeflenir. Sosyal sorumluluk projeleriyle, katılımcıların organizasyon becerilerinin ve çevreye olan farkındalıklarının artırılması amaçlanır.

    YÜZME KULÜBÜ
İnsanoğlu hem kendisinin hem de çevresindekilerinin can güvenliğini sağlayabilmek amacıyla varlığından bu yana yüzebilme yeteneğine ihtiyaç duymuştur. Yüzme Kulübünün temel amacı, önce suda durabilme, daha sonrasında yüzme sporunun kendine özgü tekniklerinin kazanımlarını, bedensel ve ruhsal gelişimlerine destek olacak şekilde öğrencilere öğretmektir. Öğrencilerin yüzme branşında doğru teknikleri öğrenmeleri ve yetenekli sporcuların kulüp ve okul takımlarında yer almaları amaçlanır. 
 

KÜÇÜK RESSAMLAR RESİM KULÜBÜ
Okulumuzda “Küçük Ressamlar” adıyla açılan resim kulübümüz haftada iki ders saati olmak üzere her sınıf seviyesinde farklı konular ve etkinliklerle yapılır. 
1. Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Boya malzemeleri tanıtılır ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilerek uygulamalar yapılır.
Kartpostal hazırlama ile ilgili bilgiler verilir ve uygulanır.
Sulu boya tekniği ile çeşitli resimler çalıştırılır.
Origami çalışmaları yapılır.
Atık malzemeleri değerlendirme konusunda öğrenciler bilgilendirilir ve uygun çalışmalar gerçekleştirilir.

2.Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Belirli gün ve haftalarda ortak pano çalışmaları yapılır.
Boya malzemeleri tanıtılır ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilerek uygulamalar yapılır.
Baskı teknikleri ile ilgili bilgiler verilir ve çalışmalar yaptırılır.
Üç boyutlu tasarımlar çalışılır.
Atık malzeme değerlendirme konusunda öğrenciler bilgilendirilir ve uygun çalışmalar gerçekleştirilir.
Maske boyama çalışmaları yapılır.

3. Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Belirli gün ve haftalarda ortak pano çalışmaları yapılır.
Ünlü ressamlar tanıtılarak reprodüksiyonları çalışılır.
Üç boyutlu tasarımlar çalışılır.
Baskı teknikleriyle ilgili bilgiler verilir ve çalışmalar yapılır.
Sanatçı üslupları ve akımları hakkında bilgiler verilir.

4. Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Ünlü ressamlar tanıtılarak reprodüksiyonları çalışılır.
Belirli gün ve haftalarda ortak pano çalışmaları yapılır.
Sanatçı üslupları ve akımları hakkında bilgiler verilir.
Perspektif konusuna başlangıç yapılır.
Üç boyutlu tasarımlar çalışılır.
Karakalem tekniği ile ilgili bilgiler verilir.
 

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
1.Sınıflar 
Bilişim teknolojileri dersinde bilgisayar okuryazarlığı geliştirilen ve her geçen gün değişim gösteren teknolojiye ve çağa uyum sağlayan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dersimizde öğrencilerimize;
Güvenli ve doğru bilgisayar kullanımını içselleştirmelerini,
Temel bilgisayar kullanım becerilerini kazanmalarını,
Dersimizde aktif kullandığımız animasyon programı ile hayal gücünü geliştirmeyi, bir karaktere komut verebilmeyi ve yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.
Hayal ettiklerini gerçekleştirmenin verdiği gurur ile kendinden emin ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

2. Sınıflar 
Bilişim teknoloji dersinde öğrencilere bilgisayarın temelini oluşturan ve doğru komutlar vermemizi sağlayan kodlama dersine giriş yapılmaktadır.

Dersimizde öğrencilerimize;
Bilgisayarı oluşturan temel çevre birimlerini tanımalarını,
Bilgisayar kullanımı esnasında oluşabilecek problemlerle baş edebilmeyi,
Kodlamanın temelini oluşturan algoritmanın sadece kodlamada değil hayatımızın her alanında yer aldığını ve hayattan kesitlerle örneklendirmeyi, 
Yazılan her algoritmanın nasıl kod bloğuna çevrilebileceğini,
Kullandığımız kodlama programındaki karakterleri komutlar vererek yönetmeyi ve kendi oluşturduğu sahnede sergilemeyi,
Hayal gücünü geliştiren ve hayallerini gerçekleştiren bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan üstün yetenek ve üstün zekaya değil, yeterli istek, azim ve çabaya sahip olmaktır.

3. Sınıflar 
Bilişim teknolojileri dersi ile kodlamanın temelleri atılmakta bilgisayar ve teknolojinin kullanımına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenmelerini hedeflemekteyiz.

Dersimizde öğrencilerimize;
Daha karmaşık yapılarda algoritma oluşturabilmeyi,
Oluşturduğu algoritmayı kod bloğu haline getirebilmeyi,
Birden fazla karaktere ayrı ayrı komutlar verebilmeyi,
Daha karmaşık yapıda kod blokları oluşturmayı,
Kendi sahnelerinde kendi karakterlerini kullanmayı, sahneler arasında geçiş yapmayı öğrenmelerini hedeflemekteyiz.
Yaptıkları her projede sorumluluk alma duygusunu geliştirmeyi, bir işe başlama ve başladığı işi bitirme duygusu uyandırmayı hedefliyoruz.

4. Sınıflar Robotik Kulübü

Öğrencilerimize dersimizde;
Bilgisayarın donanım ve yazılım birimleri hakkında temel bilgileri kazandırmayı,
Etkin klavye kullanımını geliştirmeyi ve fonksiyon tuşlarının işlevlerini öğrenmeyi,
Kullandığımız kod programı ile birden fazla karakter ile birlikte birden fazla sahneyi aynı kod bloğunda yönetmeyi,
Kodlamayı öğrenen öğrencinin tek bir kodlama diline bağlı kalmaksızın birçok dile kolaylıkla adapte olabilmesini,
Bir olay veya olguya farklı bakış açılarıyla yaklaşarak çok yönlü düşünceyi geliştirmeyi• Karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı önlem almayı ve çözüm yolları üretmeyi öğretmeyi hedefliyoruz.
 
        SATRANÇ KULÜBÜ

Öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaların çoğu, etkin düşünme, problem çözme, zihni disipline edebilme, kazanma veya kaybetme ile baş edebilme gibi becerileri edinmelerinde satrançın önemini göstermektedir. 
Satranç, zihinsel etkilerinin yanı sıra başkalarına saygılı olma, sabır ve farklı bakış açılarını kabullenme gibi kişisel ve toplumsal değerlerini de güçlendirmektedir.  Yine yapılan araştırmalar göstermiştir ki satranç sporu için gerekli olan beceriler dil öğrenmek için gerekli olan becerilerle benzerlik göstermektedir. Özetle, teknik bilgi  (taşların ve hareketlerinin öğrenilmesi, açılışlar ve diğer yöntemler) ve bu bilginin uygulanmasından ibarettir. Edinilen bilgi eğitim ve deneysel geri bildirimle desteklenerek geliştirilir. Öğrencilerin otomatik olarak daha karmaşık düşünme becerilerini kazanması sağlanır. Bilim insanları, matematikçiler ve satranç sporcuları arasında yapılan karşılaştırmalarda düşünme tarzlarının yeni fikirlerden çok kaliteli yaratıcılık şeklinde olduğu gözlenmiştir. 
Bizler bu bilgiler ışığında satrancı öğrenme, öğretme, paylaşma, yaratma, rekabet etme, eğlenme, disiplin, kendi başına çalışma ve bilgi üretme aracı olarak görüyor ve hem yarışma hem de boş zamanları değerlendirme etkinliği olarak çocuklarımıza ve herkese kazandırmak istiyoruz.

MÜZİK KULÜBÜ
    
   Müzik Kulübü, öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, çaldığı ve söylediği eser hakkında fikir sahibi olan ve yorumlayan öğrenciler yetiştirmeyi, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır. 
 
   Kulübümüz, öğrencilerimizin müzik adına kendilerini geliştirebilecekleri ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Öğrencilerimiz yapılan tüm etkinliklerde çalışmalarını sergileyebilmektedirler.
   Özgüveni yerinde, kendine güvenen çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirilerek ulusal kimliğimizi ön plana çıkaracak şarkılar öğrenme çalışmalarımız sürdürülmektedir.
KAZANIMLARI
   Öğrencilerin kulüp çalışmalarında birlik olma, birlikte şarkı söyleme , enstrümanları birlikte çalma ,takım ruhu ve bilinci kazanma bireysel ve toplu etkinliklerde özgüvenli vücut koordinasyonunu geliştirme, konsantrasyon süresini arttırma, işitsel ve sözel beceriler geliştirme, hızlı okuma becerisi kazandırma, sayısal zekayı geliştirme, çalışma disiplini sağlama, hafızayı geliştirme, soyutlama yeteneğinin gelişmesi gibi kazanımlar gözlenmektedir.

  DRAMA KULÜBÜ

       Başkent Okulları’nda drama, bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyusal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama surecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.
Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur.
Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır.
Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar.
Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.
Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.      Ekoloji Kulüp Dersi
   Ekoloji Dersi; ayrıcalıklı bir ders olup, olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Çevre eğitimi üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, öğrencilerin çevre ile ilgili bilgileri ve çevreye yönelik davranışları arasında olumsuz bir ilişki gözlemlenmiştir.  Amacımız; öğrencilere bilgi depolamak değil, var olan bilgilerini yaşam içerisinde nasıl kullanacaklarını öğretmek ve iş hayatına başlayıp, birer ebeveyn olduklarında çevreye karşı saygıyı en önemlisi bireye karşı saygıyı öğrenmiş, sosyal sorumluluklarını bilen, çevresindekilerden ayırt edilebilen bireyler yetiştirmektir. 
Duyuların kullanımı ile çevresel farkındalıklarını sağlamak. Bitkilere karşı saygı, hayvanlara karşı saygı, çevresinde birlikte yaşadığı tüm varlıklara karşı saygı duygusunu geliştirmek. İnceleyerek, yaparak, yaşayarak öğrenen her yaş grubunun öğrencilerine sorumluluk bilincinin temellerini atmayı hedefliyoruz.

  EĞİTSEL OYUNLAR (GELENEKSEL OYUNLAR) KULÜBÜ

Halk kültürü içinde kendine yer bulmuş, eğlence imkanının kısıtlı olduğu dönemlerde topluca oynanan oyunlardır.
Geleneksel oyunları oynarken zihinsel beceri yanında, kendi kültürünü tanır ve gelecek nesillere tanıtır. 
 
Kulübümüzde öğrencilerimiz geleneksel oyunlarımız olan;
Tombik (9 taş)
Yağ satarım bal satarım
Yakan top
Mendil kapmaca
3 taş oyunlarını öğrenirler.
 
Eğitsel oyunların ( geleneksel oyunların ) amacı;
Sınırları ve kuralları bilmek
Yaparak ve yaşayarak öğrenmek
Mutluluk, sevinç, acı, üzüntü, güven duyma gibi birçok duygusal tepkiyi oyun yoluyla öğrenmek
Keşfederek, kendisini ve çevresini tanımak
Hayatı öğrenmektir.

PAYLAŞ:
X